Een vertaling van de Phaedrus is te vinden op de internetpagina Ars Floreat.