Het telwoord (numerale, meervoud numeralia) behoort tot de naamwoorden. Hoofdtelwoorden (cardinalia) geven een aantal aan: één, twee, drie, vier. Rangtelwoorden (ordinalia) geven een rangorde aan: eerste, tweede, derde, vierde. Bijwoorden (adverbia) dienen voor vermenigvuldiging en om te laten zien hoe vaak iets gebeurt: éénmaal, tweemaal, driemaal, viermaal.

De Grieken hadden ook een cijfersysteem, waarmee ze getallen in symbolen konden noteren.

Adverbia worden niet verbogen. De ordinalia volgen allemaal de verbuiging van de bijvoeglijke naamwoorden op -ος / -η / -ον, of eventueel -ος / -α / -ον (als de stam eindigt op ρ, ε of ι). De cardinalia zijn deels verbuigbaar, deels onverbuigbaar, zoals hieronder aangegeven.

Getallen 1 t/m 20

CardinaliaOrdinaliaAdverbia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
εἷς
δύο
τρεῖς
τέτταρες
πέντε
ἕξ
ἑπτά
ὀκτώ
ἐννέα
δέκα
πρῶτος
δεύτερος
τρίτος
τέταρτος
πέμπτος
ἕκτος
ἕβδομος
ὄγδοος
ἔνατος
δέκατος
ἅπαξ
δίς
τρίς
τετράκις
πεντάκις
ἑξάκις
ἑπτάκις
ὀκτάκις
ἐνάκις
δεκάκις
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ἕνδεκα
δώδεκα
τρεῖς καὶ δέκα
τέτταρες καὶ δέκα
πεντεκαίδεκα
ἑκκαίδεκα
ἑπτακαίδεκα
ὀκτωκαίδεκα
ἐννεακαίδεκα
εἴκοσι(ν)
ἑνδέκατος
δωδέκατος
τρίτος καὶ δέκατος
τέταρτος καὶ δέκατος
πέμπτος καὶ δέκατος
ἕκτος καὶ δέκατος
ἕβδομος καὶ δέκατος
ὄγδοος καὶ δέκατος
ἔνατος καὶ δέκατος
εἰκοστός
ἑνδεκάκις
δωδεκάκις
τρειςκαιδεκάκις
τετταρεσκαιδεκάκις
πεντεκαιδεκάκις
ἑκκαιδεκάκις
ἑπτακαιδεκάκις
ὀκτωκαιδεκάκις
ἐννεακαιδεκάκις
εἰκοσάκις

Van deze cardinalia worden alleen de getallen 1 t/m 4 verbogen, de rest is onverbuigbaar.

éénmnlvrlonz
nom
gen
dat
acc
εἷς
ἑνός
ἑνί
ἕνα
μία
μιᾶς
μιᾷ
μίαν
ἕν
ἑνός
ἑνί
ἕν
tweemnl / vrl / onz
nom
gen
dat
acc
δύο
δυοῖν
δυοῖν
δύο
driemnl / vrlonz
nom
gen
dat
acc
τρεῖς
τριῶν
τρισί(ν)
τρεῖς
τρία
τριῶν
τρισί(ν)
τρία
viermnl / vrlonz
nom
gen
dat
acc
τέτταρες
τεττάρων
τέτταρσι(ν)
τέτταρας
τέτταρα
τεττάρων
τέτταρσι(ν)
τέτταρα

Tientallen

Van de tientallen zijn alle cardinalia onverbuigbaar.

CardinaliaOrdinaliaAdverbia
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
δέκα
εἴκοσι(ν)
τριάκοντα
τετταράκοντα
πεντήκοντα
ἑξήκοντα
ἑβδομήκοντα
ὀγδοήκοντα
ἐνενήκοντα
ἑκατόν
δέκατος
εἰκοστός
τριακοστός
τετταρακοστός
πεντηκοστός
ἑξηκοστός
ἑβδομηκοστός
ὀγδοηκοστός
ἐνενηκοστός
ἑκατοστός
δεκάκις
εἰκοσάκις
τριακοντάκις
τετταρακοντάκις
πεντηκοντάκις
ἑξηκοντάκις
ἑβδομηκοντάκις
ὀγδοηκοντάκις
ἐνενηκοντάκις
ἑκατοντάκις

Honderdtallen

Van de honderdtallen worden de cardinalia verbogen als bijvoeglijke naamwoorden op -ος / -α / -ον, dus bijvoorbeeld διακόσιοι / διακόσιαι / διακόσια.

cardinaliaordinaliaadverbia
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
διακόσιοι
τριακόσιοι
τετρακόσιοι
πεντακόσιοι
ἑξακόσιοι
ἑπτακόσιοι
ὀκτακόσιοι
ἐνακόσιοι
χίλιοι
διακοσιοστός
τριακοσιοστός
τετρακοσιοστός
πεντακοσιοστός
ἑξακοσιοστός
ἑπτακοσιοστός
ὀκτακοσιοστός
ἐνακοσιοστός
χιλιοστός
διακοσιάκις
τριακοσιάκις
τετρακοσιάκις
πεντακοσιάκις
ἑξακοσιάκις
ἑπτακοσιάκις
ὀκτακοσιάκις
ἐνακοσιάκις
χιλιάκις

Hogere getallen

Duizendtallen worden met behulp van adverbia gemaakt. Dus 2000 is δισχίλιοι, 3000 is τρίσχιλιοι, 4000 is τετρακισχίλιοι. Een Griek zegt dus letterlijk ’tweemaal duizend’, ‘driemaal duizend’, ‘viermaal duizend’, enzovoort.

Het woord voor 10.000 is μύριοι. Veelvouden hiervan gebruiken weer het adverbium: 20.000 is δισμύριοι, enzovoort.

Het woord μυρίοι (let op het accent!) betekent: ‘oneindig veel’.

Er is geen apart woord voor een miljoen, dus dat zou in het Grieks ἑκατοντακισμύριοι worden (honderdmaal tienduizend).

Getallen combineren

Samengestelde getallen kunnen op twee manieren geschreven worden: van groot naar klein, of van klein naar groot. In het eerste geval gebeurt dat (meestal) zonder καί, in het tweede geval altijd met καί.

2638 = δισχίλια ἑξακόσια τριάκοντα ὀκτώ
2638 = ὀκτώ καὶ τριάκοντα καὶ ἑξακόσια καὶ δισχίλια

Zo ook voor de ordinalia.

Het 2638e paard = ὁ ἵππος ὁ δισχιλιοστὸς ἑξακοσιοστὸς τριακοστὸς ὄγδοος
Het 2638e paard = ὁ ἵππος ὁ ὄγδοος καὶ τριακοστὸς καὶ ἑξακοσιοστὸς καὶ δισχιλιοστός