Achilles, lijkend op de god van de oorlog, naderde Hektor. Hektor meende weliswaar dat hij verplicht was te blijven, maar toen hij Achilles zag, rende hij toch weg van de poort, omdat de moed hem verlaten had. Driemaal rende hij rond de muur en Achilles achtervolgde hem en dreef hem voort. De Trojanen keken vanaf de muren naar beneden en hoopten op een overwinning van Hektor.

Uiteindelijk verdreef Hektors dapperheid zijn angst. De held van de Trojanen zei tegen Achilles: “Ik stel de strijd niet meer uit. Als ik jou dood, dan zal ik jouw lichaam aan de Grieken geven. Doe jij ook zo.” Maar Achilles zei: “Er zijn geen overeenkomsten voor leeuwen en mensen.” En meteen wierp hij zijn speer, maar hij raakte Hektor niet.

Hektor zei: “Jij bent de beste van de Grieken, maar je hebt mij niet geraakt. Jij moet nu sterven, omdat wij door jou veel geleden hebben.” En hij gooide op zijn beurt zijn speer, maar Achilles hield snel zijn schild omhoog. Opnieuw nam Achilles zijn speer en wierp. En hij raakte Hektor, en meteen viel de held van de Trojanen neer.

De held van de Grieken zei: “Ik wilde jou doden, sinds ik leerde dat jij de moordenaar van Patroklos bent. Sterf nu!” Toen Hektor gestorven was, bond Achilles zijn lichaam vast aan zijn strijdwagen en sleepte hem driemaal rond de muur van Troje.