Hoewel in Athene geboren, was Lysias (ca. 445-380) geen Atheens burger. Zijn vader was een fabrikant van schilden en was door Perikles naar Athene gehaald. Lysias zelf groeide op in Athene en later in het Zuid-Italiaanse Thurii, om vervolgens weer naar Athene terug te keren. Hij werd bekend als redenaar en vooral ook als logograaf, oftewel als schrijver van redevoeringen voor anderen. Zijn schrijfstijl was in de Oudheid al een schoolvoorbeeld van correct en stijlvol Grieks.

1.Verdediging van de moord op Eratosthenes
2.Grafrede voor de hulptroepen aan de Korinthiërs
3.Verdedigingsrede tegen Simon
4.Verwonding met voorbedachten rade
5.Verdediging van Kallias inzake heiligschennis
6.Tegen Andokides inzake heiligschennis
7.Op de Areopaag – Verdedigingsrede inzake de olijfstronk
8.Aanklacht tegen medeleden inzake laster
9.De soldaat