Cijfers

De Grieken hadden nog niet onze moderne cijfers (die via Arabië uit India afkomstig zijn), maar gebruikten letters als symbolische notatie voor hun getallen. Deze werden vergezeld van het zogenaamde…

Lees verderCijfers

Lettergrepen

Een woord bestaat uit lettergrepen. Zo heeft het woord “olieraffinaderij” er zeven: o-lie-raf-fi-na-de-rij. Elke lettergreep bestaat uit één klinker (of tweeklank) en één of meer medeklinkers. Een lettergreep moet altijd…

Lees verderLettergrepen

Leestekens

Naast een eigen alfabet kent het Griekse schrift ook eigen leestekens. Deze zijn bedoeld om de zinsopbouw te verduidelijken (interpunctie), of voor het aangeven van de correcte uitspraak van een…

Lees verderLeestekens