De Athener Plato (ca. 427-347) is een van de meest invloedrijke filosofen uit de Europese traditie, zo niet de meest invloedrijke. Hij was een leerling van Sokrates en de leermeester van Aristoteles. De door hem gestichte school droeg de naam ‘Akademeia’, naar de held die op dat grondstuk begraven lag. Zijn geschriften kenmerken zich door een levendige dialoogstijl, waarin Sokrates vaak een belangrijke rol speelt. De vragen die Plato stelde, en de antwoorden die hij probeerde te formuleren, werken tot op de dag van vandaag door, zowel in de filosofie als in de cultuur in algemene zin.

Gorgias

Politeia (gedeeltelijk)

Symposion