Een vertaling van de Politeia is te vinden op de internetpagina Ars Floreat.