Cijfers

De Grieken hadden nog niet onze moderne cijfers (die via Arabië uit India afkomstig zijn), maar gebruikten letters als symbolische notatie voor hun getallen. Deze werden vergezeld van het zogenaamde…

Lees verderCijfers

Lettergrepen

Een woord bestaat uit lettergrepen. Zo heeft het woord “olieraffinaderij” er zeven: o-lie-raf-fi-na-de-rij. Elke lettergreep bestaat uit één klinker (of tweeklank) en één of meer medeklinkers. Een lettergreep moet altijd…

Lees verderLettergrepen

Leestekens

Naast een eigen alfabet kent het Griekse schrift ook eigen leestekens. Deze zijn bedoeld om de zinsopbouw te verduidelijken (interpunctie), of voor het aangeven van de correcte uitspraak van een…

Lees verderLeestekens

Tweeklanken

Tweeklanken zijn combinaties van twee klinkers die gelden als één klank. De tweede klinker is altijd een ι of een υ. De eerste klinker kan lang of kort zijn. Een…

Lees verderTweeklanken

Alfabet

Het Griekse alfabet bestaat uit 24 letters. Elke letter heeft een naam, die ook begint met precies die letter. De namen van de eerste twee letters (alfa-bèta) staan aan de…

Lees verderAlfabet