(Grieks) (pdf)

[1] Heren rechters, als Kallias voor iets anders dan een halsmisdrijf terecht zou staan, dan zou ik genoegen nemen met alles wat door de anderen gezegd is. Maar nu beschouw ik het als een schande om, nu hij aandringt en erom vraagt, Kallias niet op rechtmatige wijze te helpen, zo goed als ik kan, aangezien hij zowel een vriend van mij is als van mijn vader, toen deze nog leefde, en we in veel dingen partners geweest zijn. [2] Ik was in de veronderstelling dat hij als migrant op zo’n manier in onze stad leefde, dat hij veel eerder een beloning van u zou ontvangen dan dat hij met dit soort beschuldigingen in zo’n ernstige zaak voor de rechter gesleept zou worden. Maar nu vormen intriganten een even groot risico voor het leven van mensen die niets misdaan hebben als voor dat van mensen die schuldig zijn aan vele misdaden. [3] U doet er goed aan om de woorden van dienaren niet als betrouwbaar te  beschouwen, en de woorden van deze dienaren hier als onbetrouwbaar. Bedenk dat er nog nooit iemand, privépersoon of openbaar bestuurder, tegen Kallias een aanklacht heeft ingediend en dat hij tijdens zijn verblijf in deze stad veel goeds voor u gedaan heeft en dat hij zijn huidige leeftijd bereikt heeft zonder enige straf op te lopen. Maar deze mannen hier hebben gedurende heel hun leven grote misstappen begaan en hebben veel slechts uitgespookt, maar spreken nu van hun vrijheid, alsof ze de bewerkers van iets goeds zouden zijn. [4] En dat verbaast me niet. Zij weten immers dat wanneer zij als leugenaars ontmaskerd worden, zij niets ergers te verduren zullen krijgen dan ze nu al hebben, maar als zij de boel weten te bedriegen, dan zullen ze verlost zijn van hun huidige ongeluk. Werkelijk, dit soort mannen, die het woord voeren over anderen als ze er zelf veel bij te winnen hebben, moet men niet voor betrouwbare aanklagers of getuigen houden, maar veel eerder juist diegenen die zichzelf in gevaar brengen door de gemeenschap te helpen. [5] Naar mijn mening moeten we deze rechtzaak niet als iets beschouwen dat alleen over hen persoonlijk gaat, maar over alle burgers van onze stad tezamen. Want niet alleen zij, maar ook alle anderen hebben dienaren. En wanneer die het lot van deze mannen hier te zien krijgen, kijken zij er niet meer naar hoe ze hun vrijheid kunnen winnen door iets goeds voor hun meesters te verrichten, maar door een gelogen aangifte over hen te doen…