Prometheus heeft de offerwetten opgesteld. Op een keer beval Zeus de mensen namelijk om de goden met offers te eren. En zo deden de mensen het, maar spoedig begonnen zij honger te lijden, omdat de goden niets van het vlees voor hen overlieten. Dus Prometheus, omdat hij een vriend was voor de mensen, bedroog de goden met een list. Hij maakte namelijk een offer voor hen klaar op deze manier. Toen hij de offerdieren had gedood, verdeelde hij het vlees over twee leren zakken. In de ene zak wikkelde hij de ingewanden en de botten in stukken vlees, en in de andere zak verborg hij het vlees met ingewanden.

Toen liet hij de leren zakken aan de leider van de goden zien en hij verzocht hem om de leren zakken aan de goden en de mensen toe te wijzen. Zeus had de list niet door en wees aan de goden de leren zak vol ingewanden toe. Tijdens de maaltijd ontdekte hij het bedrog en werd heel boos. Onmiddellijk besloot hij om de mensen te vernietigen: hij nam het vuur van hen af en verborg het op de Olympus. Prometheus wilde de mensen graag helpen en ging erheen. Hij stal het vuur en bracht het weer naar de mensen toe.

De straf was verschrikkelijk. Zeus bond Prometheus namelijk vast aan de rotsen en elke dag kwam daar een adelaar en die pikte zijn lever uit. Sindsdien eten de mensen bij de offermaaltijd het vlees en offeren ze de ingewanden aan de goden.