Ik heb van de Korinthiërs een verhaal gehoord over Arion, de beste citerzanger van heel Griekenland. En de Lesbiërs zijn het met de Korinthiërs eens over de waarheid van dit verhaal. Deze Arion ging namelijk op een keer naar Italië, waar hij in korte tijd veel geld ontving. Daarna wilde hij graag naar huis reizen, terug naar Griekenland, en hij vond een schip van Korinthische zeelui, want hij vertrouwde alle Korinthiërs.

Maar deze zeelui waren slecht, want toen ze de haven verlaten hadden, wilden ze Arion al zijn geld afnemen en de ongelukkige man zelf in de diepe zee gooien. De wijze Arion begreep zijn ernstige situatie. Hij smeekte de zeelui dus: “Willen jullie niet eerst de beste citerzanger van heel Griekenland horen?” Hij overtuigde de zeelui allemaal en in volle uitrusting zong hij eerst een schone hymne aan Apollo en na de hymne wierp hij zichzelf meteen vrijwillig van het schip.

De zeelui nu voeren weg naar Korinthe, en naar Arion kwam een snelle dolfijn. Apollo zelf had deze gestuurd, omdat hij blij was met de schone hymne. De dolfijn droeg Arion op zijn brede rug. Toen Arion in Korinthe kwam, konden de slechte zeelui de waarheid niet meer verbergen, en allemaal ontvingen ze een zware straf. Nu nog kan men in Korinthe een bronzen beeld van Arion bekijken, een mens op een dolfijn.