Kind
Waar ga je heen met je vrienden? Of wat is er aan de hand?

Broer
Volg ons, wij gaan naar de agora, want ik heb vernomen dat Milo vandaag thuis zal komen, nadat hij de prijs in Olympia gewonnen heeft. Kijk hoeveel mensen er al verzameld zijn! Ze wachten nu allemaal op de Olympische held, de sterkste van allen.

Kind
Hoe is Milo dan zo sterk geworden?

Broer
Ik heb gehoord dat Milo, toen hij een jongeman was, zijn lichaamskracht oefende door een jong kalf op te tillen. Iedere dag tilde Milo het kalf op, en zo gebeurde dat lange tijd, terwijl het kalf steeds groeide en Milo steeds sterker werd. Na vier jaar, toen het kalf tot een grote stier was uitgegroeid, at hij het hele dier in één dag op.

Kind
Milo heeft wel een heel grote maag. Dus als wij, de burgers van Kroton, hem op kosten van de staat van een dagelijkse maaltijd voorzien, dan is dat een duur geschenk.

Broer
Maar misschien willen de bestuurders hem andere geschenken geven. Misschien zenden ze een beeld van Milo naar Olympia, want dat is een zeer grote eer.

Kind
Onze held is de grootste eer waardig. Ik hoop dat zij een beeld van Milo maken, terwijl hij in een leeuwenhuid gekleed is en een knuppel in zijn handen draagt, want hij lijkt mij gelijk aan Herakles te zijn. Ik denk dat hij met zijn handen zelfs in staat is om hout te splijten…

Broer
Maar zwijg, kijk, daar komt Milo aan.

Allen
Citerklank, glorieuze winnaar, gegroet, citerklank, glorieuze winnaar!