Boer
Vandaag wordt er een volksvergadering gehouden op de Pnyx. Wat zal ik doen? Zal ik gaan of niet?

Vrouw
Waag het niet afwezig te zijn, wanneer het Atheense volk verzameld wordt! Doe er alles aan om niet door de bestuurders gedwongen te worden aanwezig te zijn. Want zij verzamelen de burgers met een rode draad, zodat er zo veel mogelijk op de volksvergadering komen. Als je naar huis komt terwijl je je mantel vies hebt met rode vlekken, dan wil ik die niet wassen.

Boer
Als ik veel uren op de volksvergadering doorbreng, dan ben ik bang dat mijn werk op de akker vandaag ongedaan blijft. Dan moet ik ’s avonds alles doen. Maar als ik thuiskom, moet ik eerst de geiten melken…

Vrouw
Laten we het werk op de akker naar morgen uitstellen!

Boer
Maar ik kies er liever voor om mijn werk te doen dan op de volksvergadering aanwezig te zijn, want ik houd er niet van om politiek te bedrijven. Als ik aanwezig ben, dan moet ik naar alle burgers luisteren die eindeloos over de aangelegenheden van de stad discussiëren.

Vrouw
Heb je de aangelegenheden vernomen, waarover ze in de volksvergadering beraadslagen? Want misschien bevallen ze je.

Boer
Klets niet!

Vrouw
Ik heb gehoord dat veel mannen vandaag uit de akkers naar de Pnyx gaan om deel te nemen aan de besluitvorming over de grondprijs.

Boer
Als ze over de grondprijs beraadslagen, dan heeft het nut voor mij om aanwezig te zijn. Vooruit dan, laat ik gaan en deelnemen aan deze besluitvorming. Maar ik ga zo snel mogelijk weg, zodat ik geen tijd verspil. Want ik moet de geiten melken…