Pheidias
Het is nodig dat we een besluit nemen over de afbeeldingen van de nieuwe tempel. Want Perikles zal waarschijnlijk willen dat wij het werk snel voltooien. En wanneer Perikles iets beveelt, verdraagt hij geen uitstel.

Architect
Jij zult zeker heel goede afbeeldingen maken voor dit heiligdom. En wanneer de tempel voltooid is, zal de grootheid van de Maagd zeker door allen bewonderd worden. Maar welk verhaal zullen we kiezen?

Pheidias
Ik zou het verhaal over Athene en Poseidon kunnen doen.

Architect
Hoe gaat dat verhaal?

Pheidias
Wanneer mensen een nieuwe stad gaan bewonen, wordt één van de goden de schutspatroon. Toen onze stad gebouwd werd, streden zowel de Maagd Athene als Poseidon Aardschudder om de eer, en de burgers zeiden: “Mogen jullie ons een nuttig geschenk geven!” Meteen sloeg Poseidon met zijn drietand op de grond en er ontstond een bron. Maar het water van de bron was zilt. Athene lachte en zei: “Poseidon, als je nagedacht had, dan had je geweten wat voor een geschenk aan de mensen bevalt. Burgers, jullie zullen mijn geschenk zeker veel nuttiger achten.” En ze sloeg met haar speer op de aarde en bracht een olijfboom voor hen tevoorschijn. En omdat het geschenk van Athene beter was, werd de stad Athene genoemd. Als Poseidon gewonnen had, was de naam nu Poseidonia geweest.

Architect
Dus als Poseidon drinkbaar water had gegeven, dan had hij misschien gewonnen.

Pheidias
Laten we blij zijn dat de Maagd heeft gezegevierd. Want zonder de olijfboom zouden we armlastig zijn, en het zou niet mooi zijn om in een stad te wonen die Poseidonia heet.