De Argonauten zijn in de streek waar Phineus koning is, een zeer wijze oude man. Ze willen hem namelijk raadplegen over de gevaren van de expeditie. Phineus wil hen helpen, als de helden hem eerst willen helpen. Want een vonnis van de goden kwelt hem: de Harpijen roven steeds zijn maaltijden. De Argonauten maken dus een maaltijd klaar voor de oude man. De Harpijen komen er al aan, maar zij roven de maaltijd niet. Want de Boreaden achtervolgen hen. Uiteindelijk vluchten de Harpijen van angst uit de streek. Zo kwelt het vonnis van de goden de oude man niet meer.

Vervolgens geeft Phineus advies aan Jason: “Gevaarlijk voor jou en je vrienden zijn de Symplegaden, hoge rotsen aan weerszijden van de zeeëngte. Want zij klappen steeds tegen elkaar en vernietigen zo de schepen. Je moet eerst een duif tussen hen door sturen en vervolgens zo snel mogelijk roeien, terwijl de rotsen zich terugtrekken.”

De Argonauten sturen eerst een duif tussen de Symplegaden door, overeenkomstig de woorden van de oude man. De Symplegaden klappen tegen elkaar, maar de duif is sneller: de rotsen vernietigen alleen een stukje van de staart. Meteen roeien de helden zo snel mogelijk. Opnieuw klappen de rotsen tegen elkaar, maar zij vernietigen alleen een stuk van de achtersteven, want de Argo is sneller. Zo is de weg naar Kolchis nu vrij voor het schip en voor de helden.