Prooimion
Dit meen ik u duidelijk te moeten maken, mannen: dat Eratosthenes echtbreuk pleegde met mijn vrouw, dat hij haar bedierf en mijn kinderen te schande zette en mij geweld aandeed door mijn huis binnen te gaan, en dat er afgezien hiervan geen enkele vijandschap was tussen mij en hem, en dat ik deze dingen niet om geld gedaan heb, om rijk in plaats van arm te worden, en ook niet vanwege enig ander voordeel, behalve mijn genoegdoening in overeenstemming met de wet. Ik zal u dan nu al mijn belevenissen vanaf het begin duidelijk maken, zonder iets over te slaan, maar door de waarheid te spreken, want dat beschouw ik als mijn enige redding, als ik u al het gebeurde kan vertellen.

Diegesis
Toen ik namelijk besloten had te trouwen, Atheners, en een vrouw mijn huis binnenbracht, gedroeg ik me in het begin zodanig, dat ik haar geen verdriet deed, maar haar ook niet teveel op zichzelf liet zijn om te doen wat zij maar wilde, en ik bewaakte haar zo goed mogelijk en ik lette op haar in gepaste mate. Maar toen mij een kindje werd geboren, vertrouwde ik haar voortaan en droeg ik het beheer van al mijn zaken aan haar over, omdat ik meende dat er een zeer hechte band tussen ons was. De eerste tijd, nu, Atheners, was zij de beste van allen, want zij was een gedegen huishoudster, spaarzaam, goed, en alles nauwkeurig beherend. Maar toen mijn moeder stierf, is deze door te sterven de oorzaak van al mijn ellende geworden.