Tekst 7
ΕΔΟΧΣΕΕΝΤΕΙΒΟΛΕΙΚΑΙΤΟΙΔΕ
ΜΟΙΑΙΓΕΙΣΕΠΡΥΤΑΝΕΥΕΝΕΟΚ
ΛΕΙΔΕΣΕΓΡΑΜΜΑΤΕΥΕΑΓΝΟΔΕ
ΜΟΣΕΠΕΣΤΑΤΕΚΑΛΛΙΑΣΕΙΠΕΤ
ΕΙΗΙΕΡΕΑΙΤΕΣΑΘΗΝΑΑΣΤΕΣΝΙ
ΚΕΣΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΔΡΑΧΜΑΣΤΑ
ΣΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑΣΕΝΤΗΙΣΤΗ[ΛΗΙ]
ΑΠΟΔΙΔΟΝΑΙΤΟΣΚΩΛΑΚΡ[ΕΤΑΣ]
[Ο]ΙΑΝΚΩΛΑΚΡΕΤΩΣΙΤΟΘ[ΑΡΓΗΛ]
[ΙΩ]ΝΟΣΜΗΝΟΣΤΗΙΙΕΡ[ΕΑΙΤΗΣΑ]
[ΘΗΝ]ΑΙΑΣΤΗΣΝΙΚΗ[Σ…

Ἔδοξε ἐν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ· Αἰγηίς ἐπρυτάνευε· Νεοκλείδης ἐγραμμάτευε· Ἁγνόδημος ἐπεστάθη· Καλλίας εἶπε τῃ ἱερείᾳ τῆς Ἀθηνᾶς τῆς Νίκης πεντήκοντα δραχμὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῇ στήλῃ ἀποδιδόναι τοὺς κωλακρέτας οἳ ἂν κωλακρέτωσι τοῦ Θαργηλιῶνος μηνὸς τῇ ἱερείᾳ τῆς Ἀθηναίας τῆς Νίκης…

De raad en het volk hebben besloten. Aigeis hield de prytanie, Neokleides was secretaris, Hagnodemos zat voor. Kallias deed het voorstel dat aan de priesteres van Athena Nike de vijftig drachmen die geschreven staan op de wetszuil, dat de penningmeesters die in functie zijn in de maand Thargelion die betalen, aan de priesteres van Athena Nike…

Tekst 8
De raad en het volk hebben besloten. Telemnestos, zoon van Aristeides, deed het voorstel: omdat de Syracusiër Sostrates, de zoon van Mousaios, een goede man, duurzaam bij het heiligdom en het volk van Delos verblijft en hij diensten verleent zowel aan de gehele stad als aan individuele burgers die hem ontmoeten, wat iemand ook maar van hem vraagt, hebben de raad en het volk om die reden besloten om de Syracusiër Sostratos, de zoon van Mousaios, te huldigen…