Koningin
Dareios, je zult het hele verhaal in korte tijd horen:
de macht van de Perzen is geheel verwoest, om kort te zijn.

Dareios
Op welke wijze? Is er een vernietigende pest gekomen, of een opstand in de stad?

Koningin
Geenszins, maar heel het leger is bij Athene totaal vernietigd.

Dareios
Wie van mijn zoons is daarheen ten strijde getrokken, zeg het me.

Koningin
De razende Xerxes, nadat hij heel de vlakte van het continent heeft leeggetrokken.

Dareios
Heeft de ongelukkige deze dwaze onderneming te voet of per schip gewaagd?

Koningin
Beide, er was een dubbel front van de twee legers.

Dareios
En hoe is zo’n groot leger erin geslaagd om te voet over te steken?

Koningin
De Straat van Helle overbrugde hij met handige middelen, zodat hij een route had.

Dareios
En dit kreeg hij voor elkaar, zodat hij de grote Bosporos sloot?

Koningin
Zo is het, waarschijnlijk droeg een van de godheden bij aan het plan.

Dareios
Ach en wee, een grote godheid kwam, zodat hij niet goed nadacht.

Koningin
Ja, nu het mogelijk is te zien wat voor slecht einde hij bewerkt heeft.

Dareios
En wat hebben ze dan gedaan, dat jullie hen zo beklagen?

Koningin
De vloot heeft door verslagen te worden het landleger te gronde gericht.

Dareios
Is zo geheel het volk geheel en al vernietigd door de speer?

Koningin
In deze mate, dat heel de stad Sousa zucht onder een gebrek aan mannen

Dareios
Wat vreselijk, de dierbare bescherming en hulp van ons leger!

Koningin
Het volk van de Baktriërs is totaal vernietigd, er is zelfs geen oude man meer over.

Dareios
O rampzalige, hoe heeft hij de jeugd van onze bondgenoten vernietigd!

Koningin
Ze zeggen dat Xerxes in zijn eentje, verlaten, samen met niet veel mannen—

Dareios
Dat hij hoe en waar is gestorven? Is er enige redding?

Koningin
Dat hij tot zijn genoegen de brug bereikte, één verbinding tussen twee kanten.

Dareios
En veilig naar dit continent gekomen is, is het waar?

Koningin
Ja, een duidelijk bericht bevestigt dit, er is geen twijfel.

Dareios
Ach en wee, snel is de vervulling van het orakel gekomen, en op mijn zoon
heeft Zeus de vervulling van de godsspraken doen neerkomen.