Dionysius Thrax (170 – 90 v. Chr.) was een Grieks geleerde in Alexandrië, waar hij zich vooral toelegde op de studie van Homeros en van de Griekse taal. Hij staat bekend als de schrijver van de eerste handleiding over Griekse grammatica en is daarmee de stamvader van het onderwijs in taalkunde en grammatica in de Westerse geschiedenis.

De kunst der grammatica