De arts Hippokrates (ca. 460-370) was afkomstig van het eiland Kos en geldt als grondlegger van de westerse geneeskunde. Een serie medische geschriften, het Corpus Hippocraticum, is onder zijn naam overgeleverd.

De Eed