Het accent op bijvoeglijke naamwoorden is grotendeels te bepalen door de vijf basisregels en door de regels die gelden voor de zelfstandige naamwoorden. Zo is het accent ook bij bijvoeglijke naamwoorden altijd conservatief (uitgaande van de nominativus enkelvoud mannelijk) en is de uitgang -α van het onzijdig meervoud altijd kort. Ook gelden bij adiectiva de uitgangen -οι en -αι als kort.

Bijvoeglijke naamwoorden op -ος / -η / -ον volgen de verbuiging van de 1e en 2e declinatie, en dat geldt ook voor hun accentuering. De vrouwelijke uitgang (-η of -α) is daarbij altijd lang.

Net als bij substantiva van de 1e en 2e declinatie geldt ook bij deze adiectiva dat als het accent op de ultima staat, de genitivus en dativus een circumflexus hebben, terwijl de accusativus hetzelfde accent heeft als de nominativus.

Het enige verschil met de substantiva zit hem in de genitivus meervoud. Bij adiectiva is dit namelijk geen gecontraheerde vorm en staat er dus niet persé een circumflexus op de ultima.

mnlvrlonz
καλός
καλοῦ
καλῷ
καλόν
καλή
καλῆς
καλῇ
καλήν
καλόν
καλοῦ
καλῷ
καλόν
καλοί
καλῶν
καλοῖς
καλούς
καλαί
καλῶν
καλαῖς
καλάς
καλά
καλῶν
καλοῖς
καλά
mnlvrlonz
δίκαιος
δικαίου
δικαίῳ
δίκαιον
δικαία
δικαίας
δικαίᾳ
δικαίαν
δίκαιον
δικαίου
δικαίῳ
δίκαιον
δίκαιοι
δικαίων
δικαίοις
δικαίους
δίκαιαι
δικαίων
δικαίαις
δικαίας
δίκαια
δικαίων
δικαίοις
δίκαια
mnlvrlonz
χρυσοῦς
χρυσοῦ
χρυσῷ
χρυσοῦν
χρυσῆ
χρυσῆς
χρυσῇ
χρυσῆν
χρυσοῦν
χρυσοῦ
χρυσῷ
χρυσοῦν
χρυσοῖ
χρυσῶν
χρυσοῖς
χρυσοῦς
χρυσαῖ
χρυσῶν
χρυσαῖς
χρυσᾶς
χρυσᾶ
χρυσῶν
χρυσοῖς
χρυσᾶ

Deze adiectiva verbuigen volgens de 3e declinatie en krijgen ook hun accent op deze manier. De alfa in de uitgangen is dus ook hier altijd kort, net als bij de substantiva van de 3e declinatie.

mnl/vrlonz
σώφρων
σώφρονος
σώφρονι
σώφρονα
σῶφρον
σώφρονος
σώφρονι
σῶφρον
σώφρονες
σωφρόνων
σώφροσι(ν)
σώφρονας
σῶφρονα
σωφρόνων
σώφροσι(ν)
σώφρονα

Adiectiva op -ης / -ες vertonen contractie door het wegvallen van de sigma aan het einde van de stam, net als substantiva van het type γένος.

zonder contractiemnl/vrlonz
ἀληθής
ἀληθέσος
ἀληθέσι
ἀληθέσα
ἀληθής
ἀληθοῦς
ἀληθεῖ
ἀληθῆ
ἀληθές
ἀληθοῦς
ἀληθεῖ
ἀληθές
ἀληθέσες
ἀληθέσων
ἀληθέσσι(ν)
ἀληθέσας
ἀληθεῖς
ἀληθῶν
ἀληθέσι(ν)
ἀληθεῖς
ἀληθῆ (-έσα)
ἀληθῶν
ἀληθέσι(ν)
ἀληθῆ (-έσα)

Deze adiectiva verbuigen in het mannelijk en onzijdig volgens de 3e declinatie en in het vrouwelijk volgens de 1e declinatie. Dit geldt ook voor de accenten. Het vrouwelijk heeft in de nominativus altijd een korte alfa. Als enige adiectiva volgen deze woorden in het vrouwelijk de substantiva door in de genitivus meervoud altijd de circumflexus op de ultima te hebben.

mnlvrlonz
ὀξύς
ὀξέος
ὀξεῖ
ὀξύν
ὀξεῖα
ὀξείας
ὀξείᾳ
ὀξεῖαν
ὀξύ
ὀξέο
ὀξεί
ὀξύ
ὀξεῖς
ὀξέων
ὀξέσι(ν)
ὀξεῖς
ὀξεῖαι
ὀξειῶν
ὀξείαις
ὀξείας
ὀξέα
ὀξέων
ὀξέσιν
ὀξέα
mnlvrlonz
χαρίεις
χαρίεντος
χαρίεντι
χαρίεντα
χαρίεσσα
χαριέσσης
χαριέσσῃ
χαρίεσσαν
χαρίεν
χαρίεντος
χαρίεντι
χαρίεν
χαρίεντες
χαριέντων
χαρίεσι(ν)
χαρίεντας
χαρίεσσαι
χαριεσσῶν
χαριέσσαις
χαριέσσας
χαρίεντα
χαριέντων
χαρίεσι(ν)
χαρίεντα

NB: Ook de woorden van het type μέλας/μέλαινα/μέλαν verbuigen op dezelfde wijze, inclusief accent.

Deze twee adiectiva hebben in het mannelijk en onzijdig enkelvoud een onregelmatige nominativus en accusativus, maar gaan in hun accentuering verder als de adiectiva op -ος / -η / -ον, uitgegaan van de (fictieve) nominativi πολλός en μεγάλος.

mnlvrlonz
πολύς
πολλοῦ
πολλῷ
πολύν
πολλή
πολλῆς
πολλῇ
πολλήν
πολύ
πολλοῦ
πολλῷ
πολύ
πολλοί
πολλῶν
πολλοῖς
πολλούς
πολλαί
πολλῶν
πολλαῖς
πολλάς
πολλά
πολλῶν
πολλοῖς
πολλά
mnlvrlonz
μέγας
μεγάλου
μεγάλῳ
μέγαν
μεγάλη
μεγάλης
μεγάλῃ
μεγάλην
μέγα
μεγάλου
μεγάλῳ
μέγα
μεγάλοι
μεγάλων
μεγάλοις
μεγάλους
μεγάλαι
μεγάλων
μεγἀλαις
μεγάλας
μεγάλα
μεγάλων
μεγάλοις
μεγάλα

Dit veelvoorkomende woord heeft een onregelmatige accentuering, waarbij gewisseld wordt tussen de ultima en penultima. Bovendien is de alfa in de stam op onregelmatige wijze bij sommige vormen lang en bij andere kort.

mnlvrlonz
πᾶς
παντός
παντί
πάντα
πᾶσα
πάσης
πάσῃ
πᾶσαν
πᾶν
παντός
παντί
πᾶν
πάντες
πάντων
πᾶσι(ν)
πάντας
πᾶσαι
πασῶν
πάσαις
πάσας
πάντα
πάντων
πᾶσι(ν)
πάντα