Het accent op bijvoeglijke naamwoorden is grotendeels te bepalen door de vijf basisregels en door de regels die gelden voor de zelfstandige naamwoorden. Zo is het accent ook bij bijvoeglijke naamwoorden altijd conservatief (uitgaande van de nominativus enkelvoud mannelijk) en is de uitgang -α van het onzijdig meervoud altijd kort. Ook gelden bij adiectiva de uitgangen -οι en -αι als kort.

Adiectiva groep 1 (-ος / -η / -ον)

Adiectiva groep 2 van twee uitgangen (-ων / -ον en -ης / -ες)

Adiectiva groep 2 van drie uitgangen (-υς / -εια / -υ en -εις / -εσσα / -εν)

πολύς en μέγας

πᾶς