Voor het schrijven van accenten gelden vijf basisregels. Ook de accenten van het lidwoord bevinden zich binnen die kaders.

De nominativi ὁ, ἡ, οἱ en αἱ zijn enclitica en hebben dus geen eigen accent. Alle andere vormen hebben wel een accent. Daarbij hebben de nominativi en accusativi een acutus, maar de genitivi en dativi een circumflexus, net zoals dit ook bij zelfstandige naamwoorden van de 1e en 2e declinatie gebeurt die hun accent op de ultima hebben.

mnlvrlonz
nom
gen
dat
acc

τοῦ
τῷ
τόν

τῆς
τῇ
τήν
τό
τοῦ
τῷ
τό
nom
gen
dat
acc
οἱ
τῶν
τοῖς
τούς
αἱ
τῶν
ταῖς
τάς
τά
τῶν
τοῖς
τά

Hetzelfde geldt voor de dualisvormen: τώ, τοῖν, τοῖν, τώ.