Accenten

Het Nederlands heeft een zogenaamd ‘klemtoonaccent’. Als een Nederlander een woord uitspreekt, dan spreekt hij de lettergreep waar het accent op ligt, harder uit dan de rest: “lóódgieter”, “kolonél”, “kóópman”,…

Lees verderAccenten

Accenten (telwoord)

Telwoorden zijn te beschouwen als bijvoeglijke naamwoorden en hebben dan ook dezelfde accentregels. Wel zijn er een aantal getallen met onregelmatigheden. De vijf basisregels gelden natuurlijk altijd, dus ook hier.…

Lees verderAccenten (telwoord)

Cijfers

De Grieken hadden nog niet onze moderne cijfers (die via Arabië uit India afkomstig zijn), maar gebruikten letters als symbolische notatie voor hun getallen. Deze werden vergezeld van het zogenaamde…

Lees verderCijfers

Lettergrepen

Een woord bestaat uit lettergrepen. Zo heeft het woord “olieraffinaderij” er zeven: o-lie-raf-fi-na-de-rij. Elke lettergreep bestaat uit één klinker (of tweeklank) en één of meer medeklinkers. Een lettergreep moet altijd…

Lees verderLettergrepen